NEURONIKOS – to firma zajmująca się tworzeniem materiałów szkoleniowych  (modułów do szkoleń) głównie do zastosowania w kształceniu za pomocą technik i metod kształcenia na odległość lub dla firm które przeprowadzają szkolenia w tzw.  blended learning (czyli kształcenie mieszane – połączenie metod kształcenia tradycyjnych z metodami nauczania za pomocą komputera).

Z racji wykształcenia z nauk humanistycznych i społecznych (pedagogika oraz podyplomowo studia z zakresu psychologii sądowej) możliwe do opracowywania szkoleń z zakresu: pedagogiki, psychologii, promocji i edukacji zdrowia.

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne (z pełnym przygotowaniem pedagogicznym) oraz ukończony szereg kursów i szkoleń specjalistycznych, dzięki którym zdobyłem gruntowną wiedzę i przygotowanie m.in.:

1.z zakresu wiedzy o pamięci, nauczaniu, uczeniu się niezbędnych do – opracowywania ciekawych materiałów przyjaznych dla mózgu człowieka:

 • Jak się uczyć? czyli o tym co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny 50 godzin  (szkolenie dostarczyło wiedzy na temat uczenia się i pamięci);
 • Metodyka pracy w nauczaniu – uczeniu się dorosłych 60 godzin (szkolenie dostarczyło wiedzy na temat metodyki nauczania osób dorosłych, a także pomoce dydaktyczne które wykorzystuje się w nauczaniu);
 • Metody projektów  20 godzin;
 • Interfejs mózg – komputer. Neuroinformatyka (szkolenie dostarczyło wiedzy nt. wpływu komputera na mózg człowieka);
 • Diagnostyka edukacyjna (szkolenie dostarczyło wiedzy: związanej z motywacją do nauki, różnymi typami inteligencji);
 • Neurodydaktyka – podstawy teoretyczne dla nauczycieli 30 godzin;
 • Podstawy zarządzania wiedzą;

2. z zakresu programów graficznych niezbędnych do opracowania grafik i materiałów graficznych – które wpływają na lepsze przyswajanie wiedzy:

 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint 20 godzin (szkolenie umożliwiło zdobycie umiejętności posługiwania się programem);
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych w programie MS Publisher 24 godziny;
 • Tworzenie materiałów promocyjnych w programie Canva (wiedza z zakresu projektowania grafiki w programie Canva);
 • Edycja obrazów cyfrowych w programie Microsoft Office Picture Manager;
 • Narzędzia informatyczne w tworzeniu multimediów;
 • Bazy gotowych zasobów multimedialnych;

3. z zakresu redakcji tekstu, opracowywania materiałów tekstowych, wyszukiwanie informacji – przyjaznych dla oczu i mózgu:

 • Redagowanie pism urzędowych 15 godzin (pozwoliły na zdobycie umiejętności związanych z poprawną redakcją tekstów różnego typu);
 • Ukończenie ścieżki zawodowej – Broker informacji na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (wiedza i umiejętności zdobyte to: pozyskiwanie, weryfikowanie informacji niezbędnych w procesie tworzenia materiałów;
 • Redaktor serwisów internetowych (szkolenie dostarczyło wiedzy na temat przystosowania strony dla wszystkich osób w tym dla osób słabowidzących);
 • Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu.

4. z zakresu procesu projektowania i przeprowadzania szkoleń:

 • Proces projektowania dydaktycznego;
 • Specjalista ds. organizowania szkoleń (dostarczenie wiedzy związanej z: najważniejszymi elementy procesu rozwoju, formy i metody kształcenia dorosłych);
 • Zdalnego dydaktyka  (celem szkolenia było zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii);
 • Kurs trenerski (szkolenie dostarczyło gruntownej wiedzy na temat organizacja i planowanie szkoleń oraz zasady prezentacji i prowadzenia szkoleń).

NEURONIKOS – to firma która zajmuje się również pomocą w sprawach związanych z pracami administracyjno-biurowymi tj: przygotowywanie dokumentów, ale również np:

 • Obsługa konta pocztowego (mail),
 • Prowadzenie kalendarza,
 • Obsługa faktur,
 • Budowanie baz danych,
 • Research rynku,
 • Korekta tekstów.

Posiadam w tym zakresie odpowiednie wykształcenie z zakresu: Researchera – brokera informacji (dyplom Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych) oraz podyplomowo z zakresu Psychologii Sądowej (jestem w trakcie ukończenia szkoły policealnej administracji – IV semestr) oraz ukończony szereg specjalistycznych kursów i szkoleń m.in.:

1. z zakresu redagowania pism i dokumentów oraz tworzenia baz danych:

 • Redagowanie pism urzędowych,
 • Bazy danych – podstawy projektowania baz danych,
 • Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu,
 • Specjalista ds. dokumentacji medycznej,
 • Profesjonalny sekretariat,
 • Pracownik administracyjno-biurowy 120 godzin,

2. z zakresu obsługi klienta:

 • Obsługa klienta,
 • Trudny klient,
 • EQUAL – Profesjonalne techniki i obsługi klienta,
 • Szereg szkoleń związany z obiegiem informacji w firmie, spotkań z klientem

3. z zakresu reklamy, marketingu, promocji: 

 • Autoprezentacja w sieci,
 • Reklama w e-biznesie,
 • Teoria i praktyka marketingu,
 • Media społecznościowe w biznesie,
 • Specjalista ds. marketingu i reklamy – 100 godzin.

NEURONIKOS – to firma zajmująca się zarządzaniem treścią online. Wzmocnij swój wizerunek w sieci – pomogę Ci dobrać odpowiednie słowa i slogany, by móc zbudować silną markę na rynku! Zarządzanie treścią online to bardzo ważny element w każdej firmie – bez wyjątków. Zarządzanie treścią może odbywać się np na:

 • prowadzeniu profilu na portalu społecznościowym,
 • dodawaniu ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych,
 • dodawaniu wpisów na forach społecznościowych i dyskusyjnych.