PISANIE SZKOLEŃ

NEURONIKOS – to firma zajmująca się tworzeniem materiałów szkoleniowych  (modułów do szkoleń) głównie do zastosowania w kształceniu za pomocą technik i metod kształcenia na odległość lub dla firm które przeprowadzają szkolenia w tzw.  blended learning (czyli kształcenie mieszane – połączenie metod kształcenia tradycyjnych z metodami nauczania za pomocą komputera).

Z racji wykształcenia z nauk humanistycznych i społecznych (pedagogika oraz podyplomowo studia z zakresu psychologii sądowej) możliwe do opracowywania szkoleń z zakresu:

 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • promocji i edukacji zdrowia.

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne (z pełnym przygotowaniem pedagogicznym) oraz ukończony szereg kursów i szkoleń specjalistycznych, dzięki którym zdobyłem gruntowną wiedzę i przygotowanie m.in.:

1.z zakresu wiedzy o pamięci, nauczaniu, uczeniu się niezbędnych do – opracowywania ciekawych materiałów przyjaznych dla mózgu człowieka:

 • Jak się uczyć? czyli o tym co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny 50 godzin  (szkolenie dostarczyło wiedzy na temat uczenia się i pamięci);
 • Metodyka pracy w nauczaniu – uczeniu się dorosłych 60 godzin (szkolenie dostarczyło wiedzy na temat metodyki nauczania osób dorosłych, a także pomoce dydaktyczne które wykorzystuje się w nauczaniu);
 • Metody projektów  20 godzin;
 • Interfejs mózg – komputer. Neuroinformatyka (szkolenie dostarczyło wiedzy nt. wpływu komputera na mózg człowieka);
 • Diagnostyka edukacyjna (szkolenie dostarczyło wiedzy: związanej z motywacją do nauki, różnymi typami inteligencji);
 • Neurodydaktyka – podstawy teoretyczne dla nauczycieli 30 godzin;
 • Podstawy zarządzania wiedzą;

2. z zakresu programów graficznych niezbędnych do opracowania grafik i materiałów graficznych – które wpływają na lepsze przyswajanie wiedzy:

 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint 20 godzin (szkolenie umożliwiło zdobycie umiejętności posługiwania się programem);
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych w programie MS Publisher 24 godziny;
 • Tworzenie materiałów promocyjnych w programie Canva (wiedza z zakresu projektowania grafiki w programie Canva);
 • Edycja obrazów cyfrowych w programie Microsoft Office Picture Manager;
 • Narzędzia informatyczne w tworzeniu multimediów;
 • Bazy gotowych zasobów multimedialnych;

3. z zakresu redakcji tekstu, opracowywania materiałów tekstowych, wyszukiwanie informacji – przyjaznych dla oczu i mózgu:

 • Redagowanie pism urzędowych 15 godzin (pozwoliły na zdobycie umiejętności związanych z poprawną redakcją tekstów różnego typu);
 • Ukończenie ścieżki zawodowej – Broker informacji na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (wiedza i umiejętności zdobyte to: pozyskiwanie, weryfikowanie informacji niezbędnych w procesie tworzenia materiałów;
 • Redaktor serwisów internetowych (szkolenie dostarczyło wiedzy na temat przystosowania strony dla wszystkich osób w tym dla osób słabowidzących);
 • Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu.

4. z zakresu procesu projektowania i przeprowadzania szkoleń:

 • Proces projektowania dydaktycznego;
 • Specjalista ds. organizowania szkoleń (dostarczenie wiedzy związanej z: najważniejszymi elementy procesu rozwoju, formy i metody kształcenia dorosłych);
 • Zdalnego dydaktyka –  (celem szkolenia było zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii);
 • Kurs trenerski (szkolenie dostarczyło gruntownej wiedzy na temat organizacja i planowanie szkoleń oraz zasady prezentacji i prowadzenia szkoleń).

Pomogę Ci stworzyć ciekawy materiał do szkoleń – tak, aby zaciekawić Twoich kursantów! Zapraszam do kontaktu!